Guide til IT-sikkerhed i din forretnings risici

Databeskyttelse: Dette skal du være opmærksom på

Hvad gør du for at beskytte dine og virksomhedens data?

Data er det nye guld, og det skal beskyttes. Hvis du ikke beskytter dine data, så risikerer du ikke alene, at de bliver stjålet, du kan ende med gigantiske bøder og datatab.

Set i lyset af GDPR og det stigende behov for et øget fokus på datasikkerhed, er det mere aktuelt end nogensinde at få styr på din og virksomhedens datasikkerhed. Du kan med fordel hente de nyeste informationer om databeskyttelsesforordningen og datalovgivningen hos Datatilsynet.

Læs med i denne artikel og få det hurtige overblik over databeskyttelse. Bliv klogere på de overordnede emner, som du kan tage i betragtning, når det gælder din og virksomhedens data. Husk, at det altid er dit ansvar at undersøge den gældende lovgivning om databeskyttelses og sikre at din håndtering af data lever op til reglerne.

Hvad er databeskyttelse?

Databeskyttelse er en fællesbetegnelse, som dækker over en række rettigheder der skal beskytte eksempelvis personoplysninger.

  • “Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger”
  • “Enhver der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne.”

Kilde: DatatilsynetHvad er databeskyttelse?

Den, der er ansvarlig for behandling af personoplysninger, som ikke sker i privat sammenhæng, kaldes for den dataansvarlige. Den, hvis data behandles af den dataansvarlige, kaldes for den registrerede.  

Den dataansvarliges opgave består blandt andet i at sikre, at oplysninger og personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder dens principper og regler. Her kan den dataansvarlige med fordel være opmærksom på Databeskyttelsesforordningen, også kendt under betegnelsen General Data Protection Regulation eller GDPR.

Hvorfor er databeskyttelse vigtigt?

Databeskyttelse er lovpligtigt. Hvis lovgivningen ikke overholdes, kan det medføre gigantiske bøder til virksomheden.

Databeskyttelse har i stigende grad indflydelse på virksomhedsdriften, herunder hvordan behandlingen af data og personfølsomme oplysninger sker.

Data udgør en essentiel del af mange virksomheders eksistensgrundlag. Data kan eksempelvis være med til at sikre optimering af produktionsniveauer og hjælpe virksomheden til at indfri kundens forventninger.

Data kan rumme unik viden om virksomheden, herunder informationer om kunder og ansatte, hvorfor tab af eller uønsket adgang fra en tredjepart kan have fatale konsekvenser.
Sådan beskytter du dine og virksomhedens data

Den dataansvarlige er forpligtet til at håndtere, og hvis nødvendigt at dokumentere, at data behandles på baggrund af de krav og regler, som virksomheden er pålagt. Her er det afgørende at personfølsomme oplysningers integritet, fortrolighed og tilgængelighed sikres.

Det kan være en stor udfordring for den dataansvarlige at sikre, at virksomheden efterlever databeskyttelsesforordningen. Det er en opgave, som består i at sikre korrekt databehandling fra det punkt, hvor dataen skabes til den destrueres. Det er en proces, som involverer løbende test og optimering af sikkerheden.

Nedenstående er nyttige kilder og værktøjer, som kan hjælpe den dataansvarlige (evt jeres dpo) med at skabe det rette sikkerhedsniveau:

IT-sikkerhed

IT-sikkerhed hænger unægteligt sammen med databeskyttelse. Med trusler, som ransomware, APT og botnets, er det afgørende, at virksomheden har foretaget de nødvendige og forebyggende tiltag for at højne IT-sikkerheden.

Det kræver ekspertviden at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, som beskytter virksomheden mod virus, datatab og bøder for manglede sikkerhedstiltag.

Det er svært! Men det behøver ikke at være umuligt at imødekomme de mange regler for databeskyttelse. Eksperterne hos Descom A/S kan hjælpe dig i form af sparring og sammensætning af en GDPR-venlig IT-løsning.

Ring til Descom A/S i dag og få en uforpligtende snak om alt fra de nyeste teknikker inden for dataopbevaring til optimering af en sikker mail.