Få overblik over IT-omkostningerne

Er IT-omkostningerne i din virksomhed også steget markant de seneste par år?

Der investeres i større grad i digitale løsninger. Det afspejler sig i virksomheders samlede udgifter til IT, som er stigende på tværs af brancher.

Der er store udgifter til IT i finans-, erhvervsservice-, kommunikations- og informationsvirksomheder. Ifølge Dansk Statistik er der en tendens til, at jo større din virksomhed er, desto flere udgifter vil der være til den generelle IT-drift, men også pr. medarbejder.

Har din virksomhed styr på IT-økonomien eller er der plads til mere gennemsigtighed i IT-budgettet? Læs med og få en dybdegående indsigt i de posteringer, som spiller en afgørende rolle for virksomheders totale IT-omkostninger.

IT-udgifter i virksomheden

I år 2016 blev der i gennemsnit brugt 60.000 kr. på IT pr. fuldtidsansat. Det var en stigning på 6 % i forhold til året før. Ifølge Lars Frelle-Petersen, som er Direktør for Dansk Industri, indikerer denne stigning, at virksomhederne i større grad investerer i og ikke mindst udnytter mulighederne ved digitaliseringen. Det anses som en nødvendighed, at virksomhederne investerer, hvis de skal opnå det fulde udbytte.

Med øje for digitale investeringer kan det være relevant for virksomhederne at belyse, hvordan ressourcerne til jeres IT-omkostninger fordeles. Det kan nemt blive en bekostelig affære og en dårlig investering, hvis virksomhederne ikke har fokus på at indhente den skarpeste IT pris, eller de overser værdien i software management og licensstyring.

Herunder følger en gennemgang af de overordnede grupper, som tilsammen udgør en væsentlig del virksomhedens samlede IT-omkostninger.

Hardware

Hardware er en kategori, som dækker over fysiske enheder. Det kan dreje sig om:

 • Computere
 • Keyboards og mus
 • Netværksudstyr
 • Servere
 • Printerløsninger
 • Skærme
 • Ram
 • Grafikkort

IT-omkostninger til hardware kan inddeles i 4 trin:

 • Anskaffelsespris
 • Vedligeholdelse af hardware
 • Pris for afskaffelse og omlægning til en ny løsning, når et produkt er forældet
 • Finansieringsomkostninger
Sådan sparer du penge på hardware

Det er muligt at reducere udgifterne til hardware væsentligt blot ved at følge et par enkelte guidelines.

 1. Brug færre leverandører. Sørg for at samle dine IT-indkøb hos en IT-leverandør og opnå flere fordelagtige indkøbspriser.
 2. IT-priser svinger over tid. Derfor er det ikke altid den billigste løsning med en upfront rabat. Overvej i stedet hvordan et langsigtet samarbejde med en pålidelig leverandør kan gavne din forretning, eventuelt ud fra rabataftaler baseret på et estimeret forbrug.
 3. Kend produktets livscyklus og planlæg dine indkøb ved hjælp af et technology roadmap.
 4. Sammensæt et strømlinet IT-setup i det omfang, som det er muligt. Det er tidskrævende og dyrt at supportere udstyr, som er forskelligt.
 5. Overvej fordele og ulemper ved at lease udstyr.
Standard software

Standard software er software, som kræver minimal eller ingen tilpasning til virksomheden. Standard software kan være:

 • Office 365
 • Adobe Creative Cloud
 • Symantec Antivirus

Virksomhedernes udgifter til software steg med hele 17 % fra 2015 til 2016, og de udgør dermed en af de største udgiftsposter i IT-budgettet.

En del af udgifterne til software er licensbaserede. Der er derfor store besparelser at hente ved en skarp licensstyring. Læs hvordan din virksomhed kan minimere udgifter til licenser i guiden: Sådan får du mest ud af dine licenser.

Kundespecifikt software

Kundespecifikt software er designet og udviklet med øje for virksomhedens specifikke behov.

Kundespecifikt software er ikke en engangsydelse, og det vil kræve løbende drift og udvikling. Det sker i takt med, at virksomheden forandrer sig.

Har din virksomhed et behov, som kræver specifikke softwareløsninger, så kan det være en fordel at indgå et strategisk samarbejde med en softwarevirksomhed.

Øvrigt IT-udstyr

IT er en forkortelse for informationsteknologi, hvorfor begrebet dækker over emner, som rækker ud over software og hardware. Udgifterne til øvrigt IT-udstyr er nemme at overse, men de bør tages i betragtning i det samlede IT-budget. Øvrigt IT-udstyr dækker blandt andet over:

 • GPS
 • Video
 • Mikrofoner
 • Monitorer
 • Telekommunikationsnetværk
 • Alarmsystemer
 • Andet audiovisuelt udstyr
 • Forskningsudstyr
IT-serviceydelser

Det er en kompleks opgave at drifte og supportere alle delelementer i et IT-setup, hvorfor mange virksomheder vælger at outsource opgaven til eksterne konsulenter eller virksomheder.

For mange virksomheder udgør udgifter til IT-serviceydelser en af de største posteringer i IT-budgettet. Support og serviceydelser kan være alt fra udbedring af hardwarefejl til installering, drift og implementering af mere komplekse IT-løsninger.

Fordelen ved at outsource ydelserne er blandt andet, at virksomheden i større grad kan fokusere på dens kerneopgaver og aktiviteter.

Leje af IT-udstyr

Leasing og leje af IT-udstyr er et fleksibelt alternativ til investering i udstyr. Om det er værdiskabende at leje frem for at eje afhænger af, i hvor stor grad virksomheden skal bruge udstyret. Det er et individuelt regnestykke, og den enkelte virksomhed kan tage overvejelserne med, når den indhenter priser på leje og indkøbspriser.

En alternativ anskuelse af IT pris

I stedet for at opgøre en IT pris pr. medarbejder, så kan det for nogle virksomheder også give mening at beregne IT prisen ud fra antallet af kunder. Hvis virksomheden har få ansatte og store udgifter til IT, kan udgiften til IT pr. medarbejder komme til at fremstå urealistisk høj.