Digitalisering: Hvad er op og ned?

Digitalisering i erhvervslivet betyder, at virksomheder implementerer eller forbedrer eksisterende forretningsprocesser og arbejdsgange ved at udnytte digitale teknologier.

I artiklen kommer vi omkring, hvad digitalisering egentlig er ved at belyse helt konkrete tiltag. Formålet er, at du kan finde op og ned, når samtalen falder på det tunge, men vigtige emne, digitalisering. Et emne, som virksomheder ikke kan og bør undgå.

Det er for de fleste virksomheder en uundgåelig omlægning, hvilket de kan drage nytte af frem for at se det som en belastning. Der kan potentielt set være større gevinster, hvis en virksomhed foretager en hurtig og effektiv digital omstilling nu. I sidste ende skal investeringen af – eller mangel på – de digitale løsninger måles direkte på bundlinjen.

Vil din virksomhed være med på den digitale bølge eller ikke? Det er et strategisk spørgsmål, som en virksomhed kan stille sig selv.

Hvad er digitalisering i virksomhedsregi?

Den digitale verden kommer med en lang række muligheder. Digitaliseringen indenfor erhvervslivet handler overordnet om, at digitale teknologier integreres i virksomhederne. Helt lavpraktisk betyder det, at alt, herunder processer, arbejdsgange og strategier, som kan digitaliseres, bliver digitaliseret.

Tiltag til en digitalisering

For virksomheder kan omlægningen til digitale løsninger indebære følgende:

Implementering af cloudløsninger: En cloudløsning betyder, at virksomhedens data samles et sted. Det er ikke længere nødvendigt at kæmpe sig igennem støvede arkivskabe eller lede efter dokumenter på gamle harddiske. En migrering til cloud omfatter en systematisk indscanning af gamle noter, dokumenter, bilag og regninger. Det hele gemmes i “skyen” og kan nemt tilgås via nettet.

Derved kan virksomheden spare udgiften til den fysiske opbevaringsplads som tidligere var en nødvendighed. Det er desuden nemmere for samtlige medarbejdere at få adgang til virksomhedens data, og her undgår man unødvendige afbrydelser og tager ikke dyrebar tid fra hinanden.

Kundehåndtering: Digitalisering af kundehåndtering bør ikke ses som et alternativ til den menneskelige kundeservice. Det stiller store krav til virksomhedens evne til at sammensætte og skræddersy onlineløsninger.

Det kan skabe stor værdi hos kunder og virksomhed, hvis virksomheden formår at hjælpe kunderne med at hjælpe sig selv online.

Chatbot: Digitale løsninger skaber nye muligheder for at håndtere kundekontakten via automatiserede services. Et eksempel på en automatiseret løsning er en chatbot, som er programmeret til at tage imod kundehenvendelser online. Chatbot-løsningen kan svare på de mest almindelige henvendelser, og kan henvise kunden til en medarbejder, hvis forespørgslen er for kompliceret.

Online profiler: Virksomheden tilbyder kunden at oprette en profil online via virksomhedens hjemmeside. Her kan kunden finde informationer om køb, samle rabatpoint og få målrettet tilbud baseret på tidligere køb.

Sociale medier: Kunderne forventer at have adgang til virksomhedens profil på de sociale medier, hvor kunden kan henvende sig via eksempelvis Facebook Messenger og følge med, når virksomheden poster de nyeste tilbud og produktnyheder. Det stiller store krav til virksomheden, at den kan besvare henvendelser professionelt på tværs af de sociale medier.

Arbejdsprocesser og workflow: Digitalisering af arbejdsgange og workflow sikrer at alle opgaver udføres i den korrekte rækkefølge. Det kan føre til mindre spild af tid og færre menneskelige fejl. Når processerne sker digitalt, er det lettere at spore sårbarheder i workflowet og hurtigt rette op på fejlene. Eksempelvis benytter nogle virksomheder ERP og CRM-løsninger som Sap og Microsoft Dynamic til at automatisere værdikæden.

Vidensdeling og samarbejder: Når en virksomhed arbejder digitalt og er digitalt tilstede, vil virksomheden nemt kunne dele viden internt og eksternt på tværs af landegrænser. Det er dermed lettere at indsamle vigtig viden og opbevare den, så den ikke går tabt. Det er nemt at spore de bedste resultater og gentage de gode processer.

Muligheder ved digitalisering

Konklusionen er, at virksomheder snart ikke kan ignorere digitaliserede og automatiserede løsninger mere. Kunderne forventer, at virksomhederne er tilstede og præsterer online. Det er ikke længere et spørgsmål, om virksomheden skal digitaliseres, men hvornår og hvordan den skal. Nogle virksomheder startede digitaliseringsprocessen for 30 år siden, hvor længe tør din virksomhed vente?