Cloud Hosting – Begynderens guide til Cloud

Cloud hosting også kendt som cloud eller “skyen” er et begreb, som dækker over on-demand databehandling over internettet. Det er en løsning som i stigende grad benyttes af virksomheder i alle størrelser. Forbes estimerer, at hele 67 % af virksomhedsstrukturen vil være cloudbaseret i 2020.

Men hvad er cloud hosting og hvordan kan en virksomhed overgå delvist eller 100% til en cloud-løsning? I artiklen kan du blive klogere på emnet og de forskellige løsninger, som kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Hvad er cloud?

Cloud er en fællesbetegnelse over en række services som foregår i “skyen”. Det kan virke abstrakt, men kigger du nærmere på services som Facebook eller Outlook, kan de betegnes som cloudbaserede løsninger. Det er applikationer, som tilbyder software og lagringstjenester i “skyen”.

Når du uploader en fil til dit Onedrive i Outlook, bliver filen gemt i skyen. Derfor vil filen stadigvæk være der, næste gang du logger på din mail. Hvis du uploader dine billeder til en Adobe konto via din laptop, så gemmes billederne i skyen. Du kan nemt hente billederne fra skyen på din smartphone.

Cloud rummer en lang række muligheder og services. Der er tale om:

  • Software as a Service (Saas)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
Historien bag en cloud

Cloud computing er et omdiskuteret begreb, som kan spores helt tilbage 1950’erne. Det var en periode, hvor forskere i computer science og andre videnskabsmænd, som Joseph Carl Robnett Licklider og Douglas Parkhill, forskede i muligheden omkring at gøre data tilgængelige over et netværk. Selve ordet “cloud” og den accelererende integrering af cloud-løsninger tog først rigtig fart omkring årtusindeskiftet efter den første dotcom-boble sprang.

I dag er cloud hosting en udbredt teknologi, som i stigende grad benyttes af en lang række virksomheder. Ydermere er der den dimension, at mange softwareproducenter overgår til cloudbaserede tjenester.

Cloud hosting – 4 modeller

Cloud hosting sikrer en fleksibel adgang til virksomhedens data og softwareløsninger. Formålet med hostingen er, at alle som har behov for adgang kan få det, når de vil, og hvor de vil. Der er fire primære løsningsmodeller, som virksomheden kan vælge at benytte sig af.

Private cloud-løsninger: Private skyer kan ses som en del af infrastrukturen, hvor skyen udelukkende drives for en enkelt virksomhed eller en organisation. Den private sky kan forvaltes internt eller outsources til en tredjepart.

En privat cloud-løsning giver IT-afdelingen fuld kontrol over skyens lagrings- og allokeringsmuligheder. Løsningen gør det nemt at levere on-demand ressourcer. Samtidig kan IT-sikkerheden øges.

Public cloud: Offentlige skyer er cloud-løsninger drevet og ejet af virksomheder.  Virksomhederne tilbyder for et givent beløb en hurtigt adgang til cloud-tjenester over netværk. Det betyder, at brugeren ikke behøver at installere hverken software eller hardware for at benytte løsningen.

En public cloud kan eksempelvis indeholde SaaS programmer til forretningsstyring eller CRM applikationer til kundeadministration, dataanalyse og transaktionsstyring. Løsningen omfatter en skalerbar IaaS lagring, som løbende kan tilpasses og udvikles, i takt med virksomhedens behov for forandring.

Hybrid cloud: En hybrid løsning er en cloud-løsning, hvor arbejdsbyrden løftes på tværs af private og offentlige skyer. Når der arbejdes på tværs af skyer, udnytter virksomheden de fordele som er ved både pris og sikkerhed i de enkelte løsninger. Eksempelvis kan virksomheden behandle følsomme data i en privat sky, hvor sikkerheden er øget. Den kan arbejde med mindre følsomme arbejdsgange i en offentlig sky.

Multi cloud: En multi-cloud-strategi er, når virksomheden benytter sig af to eller flere cloud hosting tjenester. Langt de fleste virksomheder oplever at benytte sig af multi cloud, hvor der sker en veksling mellem brugen af forskellige typer af cloud-løsninger.

Cloud hosting

Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt hostingen skal være en del af IT-infrastrukturen, men hvor stor en del den skal udgøre. Cloud er kommet for at blive og den kommer med en lang række fordele:

  • Omkostningsbesparende
  • Øger sikkerheden, og kan være et afgørende led i disaster recovery
  • Skaber maksimal fleksibilitet og mobilitet i forhold til workflow og lagring af data
  • Kvalitetskontrol og indsigt i data
  • Har automatiske softwareopdateringer

Vil du vide mere om, hvordan en cloud hosting kan give din virksomhed en konkurrencemæssig fordel, så kontakt Descom A/S i dag.