Bæredygtighed i IT – Er det overhovedet muligt?

Bæredygtig IT er ikke alene en mulighed, men et aktivt valg som flere virksomheder tager. Det er et fælles ansvar, hvad enten det er en virksomhed eller et individ, at vi værner om klodens ressourcer og reducerer klimabelastningen. Det korte svar er, at det er bestemt muligt at indføre bæredygtig IT i danske virksomheder.

Hvordan kan en virksomhed omstilles til bæredygtig IT? En virksomhed, som vil integrere bæredygtig teknologi, kan eksempelvis stille krav til dens leverandører og samarbejdspartnere.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed handler om at skabe de bedste betingelser for mennesker og miljø. Bæredygtighed er ikke kortsigtede løsninger. Det er løsninger som foretages med omtanke for fremtidige generationer.

Hvad er bæredygtig IT?

Bæredygtig IT kan inddeles i to overordnede kategorier 1) leverandøren af et produkt 2) selve produktets livscyklus.

Der er pejlemærker, som virksomheder kan gå efter, når de skal vælge en bæredygtig leverandør. Nedenstående er en oversigt over mærkeordninger og en samling af gode råd, som kan bruges til at lokalisere bæredygtige IT-produkter.

Bæredygtig indkøb af IT

Sidder du som ansvarlig for virksomhedens indkøb af IT-udstyr, kan du vælge udstyr som er bæredygtigt. Det vil sige, at du bestræber dig på at vælge produkter, som er fremstillet med omtanke for kloden. Det gør du ved nøje at udvælge leverandører og samarbejdspartnere på baggrund af deres klimapolitik og produktcertificeringer.

Leverandørens klimamål

Hvilke signaler sender leverandøren i forhold til deres klimastrategi, og hvad fortæller deres CSR-rapport omkring bæredygtighed? Har leverandøren forpligtet sig til at arbejde både lokalt og globalt for at opfylde verdensmålene (UN’s Sustainable Development Goals) og skabe bæredygtige resultater? Det er parametre, du som indkøber kan være opmærksom på, når du vælger leverandører af IT-udstyr.

Hvad er bæredygtigt IT-udstyr?

For at afgøre, om elektronikken er bæredygtig, medregnes en lang række faktorer. Det omfatter blandt andet:

  • Energiforbrug til fremstilling
  • Hvordan er produktet konstrueret, kan det eksempelvis opgraderes?
  • Hvilke materialer er brugt til fremstillingen, er der brugt unødigt meget plastik og tungmetaller?
  • Hvilke muligheder for genanvendelse kommer produktet med

Det er en umulig opgave for en indkøber at identificere alle bæredygtighedsparametre på et produkt, hvorfor indkøbere kan læne sig op af branchestandarder og mærkeordninger.

Bæredygtige IT-certificeringer og eco-labels

Har produktet, som du vil købe til virksomheden, klimavenlige certificeringer og genanvendelsesmuligheder? Der findes en lang række mærkeordninger, som du kan kigge efter. Det omfatter blandt andet:

Svanemærket

Svanemærket er kendt for sit signal om miljøvenlighed på en lang række produkter. Et svanemærket produkt signalerer, at det er fremstillet med mindst mulig miljøpåvirkning inden for en given kategori.

(Kilde: https://www.ecolabel.dk/da/)

TCO Certified

TCO certificeringen er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for netop IT-produkter. Det er en certificering, som stiller store krav til producenten, når det kommer til miljøpåvirkning. Der er krav om løbende genregistrering. (Kilde: https://tcocertified.com)

Energy Star

Det amerikanske mærke Energy Star sender et signal om, at det pågældende produkt bedre kan beskytte klimaet gennem en øget energieffektivitet. Det betyder også, at produktet kan spare penge på energiforbrug.

EPEAT

EPEAT er et af de førende globale miljømærker i IT-sektoren. Det er en mærkningsordning, som nationale regeringer og offentlige institutioner bruger som beslutningsgrundlag, når de foretager indkøb af bæredygtigt IT-udstyr.

(Kilde: https://www.epeat.net/)

3 tips til bæredygtig teknologi

Som indkøber af IT-udstyr i en virksomhed, kan du gøre meget for at sikre energieffektivitet og ansvarlig leverandørstyring. Du kan som indkøber være med til at sikre, at virksomheden tager aktive valg og når relevante målsætninger i klimastrategien. Her er tre tiltag, du kan tage med i dine overvejelser:

  • Overvej at lease IT-udstyr og opnå samtidig fordele ved reparation af produkterne
  • Køb primært produkter som har et eco-label
  • Stil krav til dine leverandører og samarbejdspartnere
Bærdygtig teknologi er muligt

Det er muligt for virksomheder at integrere bæredygtig IT og løfte det fælles ansvar. Det behøver ikke nødvendigvis at være en omkostning at indtænke bæredygtighed i IT-strategien. Det kan ligefrem vise sig at rumme økonomisk gevinst. I kraft af at flere virksomheder og offentlige institutioner efterspørger klimavenlige samarbejdspartnere, kan en virksomhed drage en konkurrencemæssig fordel, hvis den er en tydelig frontløber i klimakapløbet.